Borgmanschool locatie Jacobijnerstraat

Groningen

Ons idee:

De Gouden PET-fles

Omschrijving idee: De Gouden PET-fles is een wisseltrofee die elke week door een klas bij ons op school gewonnen kan worden. Wij willen in elke klas een “nulmeting” van het plasticgebruik doen. In de klas komt een afvalemmer specifiek voor plastic. Na de eerste week wordt wekelijks gemeten/gewogen hoeveel plastic afval er in de klas wordt verzameld. De klas die aan het eind van de week het minste afval heeft opgebracht, is de winnaar van de “Gouden PET-fles.

Door dit wedstrijdelement raken de leerlingen gemotiveerd het plastic(ge-/ver-)bruik terug te dringen.

Je hebt al gestemd!
34

kilo gevist

24,9

kilo verzameld