De Blijvliet groep 8

Groep 8 van de Blijvliet uit Rotterdam hebben samen 34,2 kilo zwerfafval verzameld! Ga zo door!

Deel deze verzamelaars:

707,7

kilo totaal verzameld!