Jacobijnerstraat groep 8

Groep 8 van de Borgmanschool (locatie: Jacobijnerstraat) heeft 24,9 kilo zwerfafval verzameld!

Deel deze verzamelaars:

707,7

kilo totaal verzameld!