De Punt groep 8

Groep 8 van OBS De Punt uit Amsterdam hebben 26,4 kilo zwerfafval verzameld!

Deel deze verzamelaars:

707,7

kilo totaal verzameld!